Miljöövervakningen

Miljöövervakningens syfte är att säkerställa att verksamheten i miljön följer de lagar, förordningar, tillstånd och bestämmelser som utfärdats av myndigheterna.

Sibbo kommuns miljöövervakning behandlar ansökningar och anmälningar i enlighet med avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, lagen om vattenvårdsförvaltningen eller de förordningar som utfärdats med stöd av dem.

Byggnads- och miljöutskottet fungerar som den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Lupapiste-tjänsten är i bruk i Sibbo kommun. Via tjänsten kan du söka olika tillstånd och göra anmälningar.

SAMSUNG CSC

Du får säkrast kontakt med Sibbo kommuns miljöövervakning via e-post: miljo@sibbo.fi.

De sakkunniga vid miljöövervakningen är per telefon säkrast tillgängliga under telefontiderna tis. kl. 10-11 samt ons. och tors. kl. 12-13.

Via länken under hittar du de sakkunnigas kontaktuppgifter.

 

Miljöskyddsföreskrifter och taxor i Sibbo kommun: