Miljöövervakningens tillstånd och anmälningar

Miljövårdsmyndigheten fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bl.a. avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, lagen om vattentjänster eller förordningar som getts med stöd av dessa.

Lupapiste-tjänsten är i bruk i Sibbo kommun. Via tjänsten kan du söka olika tillstånd och göra anmälningar.

 

Läs om olika tillstånd och anmälningar: