Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Revisionnämndens berättelser

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2016
Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2017
Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2018
Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2016
Revisionsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2019