Revisionnämndens berättelser

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2016
Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2017
Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2018
Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2019
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2016
Revisionsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2020