Media och kommunikation

Sibbo kommun berättar aktivt om tjänster, evenemang, planer och beslutsfattande samt främjar invånarnas möjligheter att delta och påverka.

På den här sidan finns kommunens alla pressmeddelande och kungörelser. Det finns också information om kommunens informationskanaler.

Mer information till medier

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden. Nedan finns även ledningsgruppens kontaktuppgifter.