Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Föredragningslistor och protokoll

Förtroendeorganens föredragningslistor publiceras på kommunens webbplats före förtroendeorganens möten.

Fullmäktige sammanträder på måndagar ungefär en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på kommunens webbplats i huvudsak måndagen före mötet, dvs. en vecka innan fullmäktigemötet.

De övriga förtroendeorganens offentliga föredragningslistor publiceras på kommunens webbplats fem dagar innan förtroendeorganets möte.

Förtroendeorganens offentliga protokoll publiceras på kommunens webbplats efter att de är justerade. Protokollen sätts till påseende oftast senast den åttonde dagen efter mötet. I protokollen som läggs på nätet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information, och de avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

Gamla protokoll

Enligt den nya kommunallagen kan kommunerna publicera protokollen som läggs på nätet endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I de gamla protokollen fanns det personuppgifter som inte kunde avlägsnas enskilt. Därför har kommunen avlägsnat alla gamla protokoll och publicerar numera protokollen så att de syns på webbplatsen i ett års tid.

Protokollen är i huvudsak offentliga.

Gör så här

Man kan begära ett protokollsutdrag eller en kopia på ett gammalt protokoll av Sibbo kommuns registratur.