Trafik

Med trafikplanering avses planering av leder och arrangemang så att trafiken löper smidigt och säkert. Trafikplaneringen har som uppgift att bland annat planera trafiksystem i samband med planläggningen, främja och utveckla förutsättningar för gång- och cykeltrafiken samt utveckla kollektivtrafiken i samarbete med HRT och NTM-centralen i Nyland.

Bild: Suvi Suovaara