Gator och trafik / kontaktuppgifter

OBS! Vänligen kontakta oss per telefon endast vid brådskande och akuta ärenden. Vid andra ärenden kontakta oss via webbtjänsten Mina tjänster. På detta sätt når ditt meddelande den rätta personen och du får svar från experterna. Du kan hitta Mina tjänster via denna länk.

Om responsen gäller vinterunderhållet, ska du i första hand kontakta aktören i ditt område. På så sätt försäkrar du dig om att rätt part får responsen så snabbt som möjligt. Du hittar uppgifter om den underhållsansvarige i ditt område i avsnittet om vinterunderhåll på kommunens webbplats. Sidan om kommunens vinterunderhåll hittar du via denna länk.

Chef av kommunteknik
Marjo Bruun
marjo.bruun@sibbo.fi
+358 50 563 51 32

Gatuchef
Sami Palmu
sami.palmu@sibbo.fi
+358 50 571 5941

Byggingenjör
Ari Luomala
ari.luomala@sibbo.fi
+358 40 572 1501

Byggingenjör
Pietu Pankkonen
pietu.pankkonen@sibbo.fi
+358 50 306 2933

Kontaktuppgifterna till vinterunderhållsföretagen:

Vinterunderhållet / Söderkulla, Tasträsk och Hansas

Urakointi H.M.T. Oy.
+358400457657
infohmt@gmail.com

Vinterunderhållet / Hassellundens planeområde 

Urakointi H.M.T. Oy.
+358400457657
infohmt@gmail.com

Vinterunderhållet / Sibbo Ådal, Myras och Nickby gård

T:mi Bo Wikstedt.
+358405524829

Vinterunderhållet / Storören (Sibbostrands bostadsområde)

T:mi Carl-Gustav Söderling+358400973323

Vinterunderhållet / Eriksnäs

Urakointi H.M.T. Oy.
+358400457657
infohmt@gmail.com