Grundläggande utbildning

I Sibbo är den lärande individen, aktiviteten och delaktigheten i centrum i all verksamhet. Vi koncentrerar oss på det goda och hittar gott i alla och allt. Vi fungerar på ett uppfinningsrikt, öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till människor, saker och nya verksamhetssätt och lärmiljöer. I Sibbo värdesätter vi mångfald, kulturell kompetens och flerspråkighet.

I Sibbo kommun finns grundskolor med årskurserna 1-6, en svenskspråkig skola för årskurserna 7-9, samt finskspråkiga enhetsskolor i Söderkulla och Nickby.