Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning ges i årskurserna 1–9. I Sibbo kommun finns det skolor med årskurserna 1–6 och en svenskspråkig och en finskspråkig skola för årskurserna 7–9 samt en enhetsskola med årskurserna 1–9.

Alla som anmäler sig till grundskolan i Sibbo får anvisningar för anmälan via Wilma. Om du inte har koder till Wilma i Sibbo eller problem med användarkoderna, kan du vara i kontakt med Sibbo kommuns undervisningsväsen.

Om barnet inte är skriven i Sibbo, men vill börja i skolan, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till skolan med den anmälningsblankett som finns på Sibbo kommuns webbplats. E-blanketterna kan också användas om du inte får ett anmälningsbrev eller inte har Wilmakoder.