Grundläggande utbildning

I Sibbo kommun finns grundskolor med årskurserna 1-6, en svenskspråkig skola för årskurserna 7-9, samt finskspråkiga enhetsskolor i Söderkulla och Nickby.