Grundläggande utbildning

I Sibbo kommun finns grundskolor med årskurserna 1-6, en svenskspråkig skola för årskurserna 7-9, samt finskspråkiga enhetsskolor i Söderkulla och Nickby.

Anmälning till skolan (alla årskurser)

Alla som ska göra anmälan till första årskursen i skolan får instruktioner gällande anmälningen via Wilma. Ifall vårdnadshavaren saknar användningskoder till Wilma, ska barnet anmälas via den elektroniska anmälningsblanketten. Alla vårdnadshavare vars barn ska anmälas till skolan, ska i Wilma meddela var barnet börjar skolan, oberoende om skolan är i Sibbo eller inte.

Ifall familjen flyttar till Sibbo just innan barnet ska börja i skolan eller mitt uder grundskoletiden, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till skolan med den elektroniska anmälningsblanketten, som finns på kommenens webbplats. Ifall barnet fortsätter sin skolgång på en annan ort, ska ni meddela om det till Sibbo kommuns Utbildningstjänster. Alla barn i grundskoleåldern och bosatta i Sibbo har rätt till en elevplats i den egna närskolan. Närskolan bestäms på basen av barnets hemadress. Ni kan se till vilket elevupptagningsområde er hemadress hör via karttjänsten. För finskspråkiga elever finns det ett gemensamt elevupptagningsområde i Nickby. Med hjälp av det gemensamma elevupptagningsområdet jämnas elevantelet ut mellan flera skolor på området. Karttjänstens uppgifter är riktgivande, kommunen har den slutliga bestämmanderätten när det gäller närskolebeslut.

Gör så här

  1. Anmäl ditt barn till skolan med den elektroniska blanketten (Anmälan till grundläggande utbildning). Fyll i uppgifterna, den årskurs elevn börjar på och ifall ni vet vilken skola barnet skall börja i, välj rätt skola. Ni kan kontrollera barnets närskola på karttjänsten (Elevupptagningsområden).
  2. När blanketten är mottagen av Utbildningstjänster, öppnas användarkoder åt vårdnadshavaren till Wilma tjänsten. Den kommande skolans skolsekreterare meddelar användarkoderna till vårdnadshavaren.
  3. Då vårdnadshavaren har fått Wilma användarkoderna, kan anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamheten göras i Wilma. Blanketten är öppen året runt. Kontakta skolsekreteraren ifall anmälningen till morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten sker utanför den egentliga anmälningstiden.
  4. Vårdnadshavaren kan vara i kontakt med elevens kommande skola och diskutera ärenden angående skolstarten.
  5. Det egentliga närskolebeslutet görs först då hemadressden i Sibbo har registrerats i Befolkningsregistret.
  6. Närskolebeslutet tillkännages åt vårdnadshavaren i Wilma. Beslutet synns under rubriken ”Ansökningar och Beslut”.