Generalplanläggning

En generalplan redogör för hur kommunen planerat fördelningen av dess områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra aktiviteter.

Alla vars boende, arbete eller andra förhållanden avsevärt kan påverkas av en plan, har möjlighet att delta i beredningen av planen och bedöma planens konsekvenser.

Planläggningens geodatatjänst
(gällande general-, detalj- och stranddetaljplaner samt områden i byggförbud visas på karta)