Generalplanläggning

En generalplan redogör för hur kommunen planerat fördelningen av dess områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra aktiviteter.

Alla vars boende, arbete eller andra förhållanden avsevärt kan påverkas av en plan, har möjlighet att delta i beredningen av planen och bedöma planens konsekvenser.

På webbsidan Sibbo karttjänst ser du de gällande delgeneralplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna. När du klickar på planområdet på kartan, öppnas ett infofönster och du får info om planen.