Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänsterna strävar efter att stödja den arbetssökande eller den arbetslösa i alla frågor som rör arbete.

Vi erbjuder arbetsprövning, olika kurser som stödjer sysselsättning samt stöd och rådgivning i sysselsättningsärenden. Via sysselsättningsenheten är det möjligt att söka sig till lönesubventionerat arbete eller till läroavtalsstudier.