Yrkesutbildning

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda erbjuder unga som avslutat grundskolan examensinriktad utbildning på finska. Utbildningen sker vid Enter, som är Keudas verksamhetsställe i Sibbo.

I Keuda Sipoo kan du avlägga grundexamen i företagsekonomi (merkonom), i informations- och kommunikationsteknik (datanom) och på el- och automationsbranschen (el- och automationsmontör).

Yrkesutbildning på svenska erbjuds i Borgå och i Helsingfors.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Lag om yrkesutbildning https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170531