Upphandlingskalender

Upphandlingskalendern erbjuder förhandsuppgifter om Sibbo kommuns kommande offentliga upphandlingar till företag i området och ökar upphandlingarnas öppenhet och planmässighet. Med hjälp av kalendern kan företagen lättare förbereda sig inför kommunens kommande konkurrensutsättningar.

Upphandlingskalendern innefattar engångs- och årsupphandlingar som underskrider och överskrider tröskelvärden från kommunens olika sektorer. Kommunen kan också genomföra andra återkommande upphandlingar och engångsupphandlingar än de som annonseras i kalendern. Mer information om upphandlingar fås vid behov på adressen hankinnat(at)sipoo.fi.

Uppgifter som publiceras i upphandlingskalendern är preliminära förhandsuppgifter om kommande upphandlingar och förbinder inte den upphandlande enheten. Tidtabellen för konkurrensutsättning är en uppskattning, och den verkliga tidpunkten för konkurrensutsättningen kan avvika från uppskattningen. Vi uppdaterar upphandlingskalendern några gånger om året när uppgifterna preciseras.

De officiella upphandlingsannonser och anbudsbegäranden som överstiger EU:s tröskelvärden och de nationella tröskelvärdena publiceras på webbplatsen Hilma Offentlig upphandling och Sibbo kommuns portal i Tarjouspalvelu.fi. Gällande små upphandlingar förfar vi enligt Sibbo kommuns anvisning om små upphandlingar.

Du kan bekanta dig med Sibbo kommuns upphandlingar och upphandlingsanvisningar via länkarna nedan.

Anbudsförfrågningar och upphandlingar

Hilma / Den officiella tjänsten för meddelanden om offentlig upphandling i Finland

Sibbo kommuns portal i Tarjouspalvelu.fi

Föremålen för anbudsförfrågningarna, beskrivningen av dessa samt tidsfristerna finns till påseende utan att man registrerar sig. Att ladda dokument samt att lämna in anbud kräver att man registrerar sig och loggar in sig i tjänsten.

Sibbo kommuns upphandlingsanvisningar

Anvisning för små upphandlingar

Upphandlingsanvisning / Upphandlingar som överskrider de nationella tröskelvärdena