Kostservice

Sibbo kommuns måltidstjänster tillagar och delar ut mat till skolor, daghem och kommunens personalrestaurang Kuntala. Måltiderna tillagas på plats i Sibbo i våra två tillredningskök. Målet med måltidstjänsten är att erbjuda högklassiga cateringtjänster för alla kundgrupper, från spädbarn till personer i arbetsför ålder. Mattjänsterna främjar kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande genom att följa olika kundgruppers näringsrekommendationer och vägleda dem till hälsosamma val i vardagen.

I Sibbo kommuns måltidstjänster följer vi näringsrådets rekommendationer både i skol- och daghemsmåltiderna. Vi är involverade i programmet Trappor till ekologiskt på steg tre. Vi försöker också köpa vår mat så nära som möjligt, t.ex. från matmarknaden. Torkade ärter och korngryn produceras på en närliggande gård. I regel är alla mejeriprodukter, kött, fjäderfäprodukter och produkter som vi använder av finländskt ursprung. Den fisk och de fiskprodukter vi använder är huvudsakligen MSC och hjärtmärkta och delvis av inhemskt ursprung. Graden av inhemskhet av rotgrönsaker, frukt och grönsaker beror på säsongen. Pasta och ris är mörka eller fullkorn. Vi erbjuder sallader som komponenter, från vilka varje kund kan montera sin egen salladsrätt.

Vi följer den sex veckor långa roterande menyn, som ändras två gånger om året, och vi tar också hänsyn till helgdagar och olika matråd i vår verksamhet. Menyn publiceras för tre veckor i taget.