Miljö och djur

Sibbo har en vacker och mångsidig natur: den underbara skärgården, rikligt med skogsområden och över 50 naturskyddsområden. Över 60 hektar parker och andra allmänna grönområden utgör en väsentlig del av en trivsam tätort. Två av grönområdena är helt reserverade för hundar och om vintrarna kan man ta sig på skidtur på hundspåren. För att göra det ännu mer trivsamt, planterar Sibbo kommun årligen sommarblommor till glädje för kommuninvånarna. Den nära naturen och naturvärden är en hederssak för Sibbo och kommunen ordnar och producerar sin service på ett hållbart sätt.

Miljöövervakningen svarar för miljövård och naturskydd i kommunen och sköter därtill övervakningen och forskningen av miljöns tillstånd, samt rådgivningen gällande miljöärenden. Till miljöövervakningens uppgifter hör dessutom olika sorts myndighetsuppgifter beträffande miljöskydd, så som tillståndsärenden, inspektioner och tillsyn.