Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Skogar

Som grund för planeringen och utvecklingen av kommunens skogsområden är att skogarna skall vara mångsidiga, trivsamma och säkra friluftsområden med omfattande naturvärden. Värnandet om naturens mångfald samt kulturmiljön spelar även en central roll i skogsplaneringen.

Kommunens skogar kan i stora drag delas in i tre kategorier:

  1. Tätortsskogar
    – Närskogar: Skogar i bosättningens omedelbara närhet, som erbjuder invånarna avkopplings- och motionsmöjligheter i vardagen.
    – Frilufts- och rekreationsskogarStörre skogsområden, i eller utanför tätorter, avsedda för friluftsliv och utflykter.
    – Skyddsskogar: Skogar mellan bosättning och olika störningskällor.
  2. Värdeskogar och skyddade skogar: Skogar som p.g.a. landskap, kultur, naturens mångfald eller andra särdrag är speciellt värdefulla. En del av dessa har på basis av en unik naturtyp eller ett speciellt artbestånd definierats som naturskyddsområden.
  3. Ekonomiskogar: Skogar utanför kommunstrukturen där det idkas skogsbruk. Målet är en ekonomiskt, ekologiskt och samhälleligt hållbar skogsvård, där även naturens mångfald och skogens mångfunktionalitet bektas.

Sibbo storskog nationalpark

Sibbo storskog nationalpark är som Nylands natur i miniatyr. Den mångsidiga terrängen lockar folk till parken för att koppla av och njuta av naturens frid alldeles intill huvudstadsregionen.