Inom Sibbo kommuns gränser finns det totalt cirka 980 km gator och vägar. Kommunen upprätthållet cirka 75 km (8 %) av dem. 220 km (22 %) är allmänna vägar som upprätthålls av NTM-centralen i Nyland. Cirka 685 km (70 %) är enskilda vägar.

De viktigaste arbetsuppgifterna under vintern är snöplogning och sandning av vägar. Arbetet utförs såväl med hjälp av kommunens egen personal och utrustning som med hjälp av utomstående entreprenörerEnheten Gator och grönområden installerar kommunens julbelysning. Underhållet av gatumiljön omfattar även underhållet av busskurer och trafikmärken.

Polisinrättningen i Östra Nyland ansvarar för parkeringsövervakningen på offentliga gator och områden i Sibbo.

Bild: Suvi Suovaara