Unga

Vi erbjuder unga stöd, hjälp, rådgivning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi främjar ungas delaktighet inom beslutfattande som gäller dem. Vi är närvarande på bl.a. ungdomsutrymmena, skolorna, biblioteken, sociala medier och evenemang. Ungdomsutrymmena är trygga ställen att spendera fritid och träffa andra ungdomar.

På denna sida har vi samlat information om nyttiga och intressanta tjänster för unga.