Vi erbjuder unga stöd, hjälp, rådgivning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi främjar ungas delaktighet inom beslutfattande som gäller dem. Vi är närvarande på bl.a. ungdomsutrymmena, skolorna, biblioteken, sociala medier och evenemang. Ungdomsutrymmena är trygga ställen att spendera fritid och träffa andra ungdomar.

På denna sida har vi samlat information om nyttiga och intressanta tjänster för unga.

Ungdomslokalerna stängs

Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi stängs för tiden 8–30.4.2021. Ungdomsväsendet riktar sina tjänster direkt till ungdomarna under den tid då ungdomslokalerna är stängda. Ungdomsarbetarna är också anträffbara såväl per telefon som via sociala medier (Facebook-, Instagram- och Signal-information finns i ungdomstjänsternas kontaktuppgifter).