Sibbo institut

Sibbo svenska medborgarinstitut och Sipoon suomalainen kansalaisopisto grundades 1968 och sammanslogs 1.8.1999 till ett tvåspråkigt institut. 2018 vårt namn ändrades till Sibbo institut. Institutet upprätthålls av Sibbo kommun. Undervisningen övervakas av undervisnings- och kulturministeriet. Undervisningsspråket är svenska eller finska. En del kurser är tvåspråkiga. Våra kurser är öppna för alla oberoende av grundutbildning. I institutet kan du öka dina kunskaper och färdigheter, fortbilda dig samt berika din fritid. Sibbo institut är en del av kommunens Kultur- och fritidstjänster.

Institutets mål är att vara det mest attraktiva institutet i regionen.Våra styrkor är tvåspråkgheten, flexibiliteten och vilja att få det att hända. Vi stöder individens utveckling och förmåga att fungera i olika sammanhang, samtidigt som vi uppmuntrar till livslångt lärande.