Sibbo institut

På institutet kan du öka din kunskap och dina färdigheter, utbilda dig samt få meningsfullt innehåll på din fritid. Undervisning sker endera på svenska, finska eller på båda språken ifall kursen är tvåspråkig. Kurserna är öppna för alla oavsett utbildning. Sibbo institut är en del av kommunens Vardag- och fritid sektor.​ Institutet upprätthålls av Sibbo kommun och undervisningen övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet.

Målet för Sibbo institut är att vara det attraktivaste institutet i regionen. Våra styrkor är tvåspråkigheten, flexibilitet och viljan att göra. Vi stöder individuell utveckling, förmåga att fungera i olika sammanhang och livslångt lärande. Vi är stolta över vårt fina, fördomsfria, äkta tvåspråkiga institut och vi vill utveckla vår verksamhet, för att även i framtiden kunna betjäna alla våra kundgrupper. För att lyckas med det arbetet behöver vi dig, bästa läsare. Berätta för oss om du har förslag på kurser, kom och delta i våra kurser, ge ris och ros eller kom till oss som timlärare och dela med dig av ditt eget kunnande.

Du är hjärtligt välkommen!

Sibbo instituts verksamhet

Sibbo instituts verksamhet började för 60 år sedan. I början av 1960-talet tog Sibbo ungdomsförbund initiativ till grundande av ett medborgarinstitut i Sibbo, men först år 1965 gjordes en motion till kommunfullmäktige att föra saken vidare. En arbetsgrupp tillsattes att förbereda ärendet och förslaget blev att grunda två separata institut: ett större för den svenskspråkiga befolkningen och ett mindre för de finskspråkiga, pga. att den finskspråkiga befolkningen var färre till antal än den svenskspråkiga. Inför kommunalvalet 1968 hade man funderat klart på saken och en enhällig stadsstyrelse föreslog till fullmäktige att två medborgarinstitut grundas i Sibbo. Förslaget att grunda Sibbo svenska medborgarinstitut och Sipoon suomalainen kansalaisopisto godkändes enhälligt av Kommunfullmäktige 9.4. 1968. Dåvarande skolstyrelsens bestämmelser höll på att omkullkasta hela processen pga. det låga antalet finskspråkiga kommuninvånare. Lyckligtvis välsignade utbildningsstyrelsen tanken om ett svenskspråkigt institut den 8 juni och den finskspråkiga fick grönt ljus den 20 juni 1968. I denna form, två separata institut, pågick verksamheten i över 30 år. På tröskeln till det nya årtusendet, den 1 augusti 1999, sammanslogs Sibbo svenska medborgarinstitut och Sipoon suomalainen kansalaisopisto till ett tvåspråkigt Sibbo medborgarinstitut. När medborgarinstitutet år 2018 fyllde 50 år ändrades namnet till Sibbo institut.

Sibbo institut – En fördomsfri föregångare