Stöd och bidrag

Sibbo kommun beviljar bidrag till föreningar och samfund som är verksamma i kommunen.

Kommunen stöder verksamhet som

  • främjar invånarnas hälsa och välfärd
  • ökar invånarnas aktivitet och gemenskap
  • främjar en trivsam livsmiljö

Ansökningen ska göras via Timmi-bidragsansökning