Kartor och geodata

Kommunen utarbetar och upprätthåller olika slags kartmaterial och elektroniska karttjänster som också kan utnyttjas av våra kunder.

Bild: Suvi Suovaara