Beställning av detaljplaneutdrag

För bygglov behövs ett utdrag ur detaljplanen som du kan beställa genom att fylla i den elektroniska blanketten. Utdraget fås också som dwg-fil för planering.

Priserna för materialbeställningar ser du på sidan Taxor för kartmaterial.

Planuppgifterna finns också i kommunens elektroniska karttjänst.