Förvaltningsstadga

Organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och förvaltningsförfarandena i Sibbo kommun följer bestämmelserna i denna förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag.