Miljöhälsovård

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården ger information om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

Till miljöhälsovårdens uppgiftsområde hör till exempel livsmedelshygien, djurens välbefinnande och badsträndernas vattenkvalitet.

Miljöhälsovården behandlar anmälningar och ansökan om tillstånd om verksamhet som ska följa

  • livsmedelslagen
  • läkemedelslagen
  • hälsoskyddslagen
  • tobakslagen

Vid behov kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.

Gör så här

Du kan kontakta miljöhälsovårdens kundbetjäning per telefon eller via e-post. Tilläggsinformation och -instruktioner hittar du även på miljöhälsovårdens webbsidor.