Sibbos landskapsåkrar

Sibbo kommun upprätthåller landskapsåkrar i Nickby, i Söderkulla och i Lönnbacka. Landskapsåkrarna i Nickby är belägen vid Runebergsgränden, nära Ådalens parkområde och Östanåparken. Blomsteråkrarna i Söderkulla är belägna mitt emot Söderkulla gård, i närheten av Hansasbågen, Hansasvägen och Söderkullavägen. Åkrarna i Nickby och i Söderkulla har såtts med solrosor och honungsört. Solrosåker i Lönnbacka ligger vid Transformatorvägen.

Du kan plocka solrosor och honungsört från kommunens landskapsåkrar med måtta och ta dem med dig hem. Solrosorna och honungsörten kan plockas gratis för eget bruk. Solrosorna blommar från sensommaren till början av hösten, men höjdpunkten för blomningstiden är bara några veckor.

Gör så här

  • Du hittar landskapsåkern närmast dig i kartlänkarna nedan. Var noga med att du beundrar och plockar blommorna endast från kommunens landskapsåkrar och inte går vilse till privata åkrar.
  • Var snäll och undvik att trampa ner blommorna på landskapsåkrarna, så att blommorna kan glädja så många människor som möjligt.
  • Om du tar dig till blomsterprakten med bil, vänligen parkera din bil säkert och på tillåtna parkeringsplatser utan att störa resten av trafiken.