Sibbos landskapsåkrar

Sibbo kommun upprätthåller landskapsåkrar såväl i Nickby som i Söderkulla. Åkrarna har såtts med solrosor. Solrosåkern i Nickby är belägen vid Runebergsgränden, nära Ådalens parkområde och Östanåparken. Solrosåkern i Söderkulla hittar man i korsningen mellan Hansasvägen och Hansasbågen – mitt emot Söderkulla gård.

Solrosorna blommar i slutet av sommaren, och de kan plockas i rimliga mängder av alla som vill ta en blombukett hem. De första blommorna kan vanligtvis plockas i slutet av juli eller i början av augusti. Solrosorna kan plockas gratis för eget bruk.

Gör så här

Undvik att gå på de övriga blommorna när du rör dig på landskapsåkrarna.

Du hittar landskapsåkern närmast dig i kartlänkarna nedan.