Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är i första hand avsedd för barn och ungdomar.

Det handlar om målinriktad undervisning som framskrider från en nivå till en annan till exempel vid ett musik- och dansinstitut, bildkonst-, arkitekturs- och handarbetsskolor, teater- och cirkusskolor och ordkonstsskolor.

Vid grundläggande konstundervisning får studeranden färdigheter att uttrycka sig själv genom konst och om han eller hon så önskar att söka sig till yrkesinriktad utbildning på högskolenivå.

Bild: Joanna Kopra