Företagsområden

Rum att växa och internationaliseras

Sibbo ligger strax intill huvudstadsregionen och är den snabbast växande kommunen i Finland: år 2016 växte invånarantalet i Sibbo med 2,5 %, vilket är relativt sett mest av alla Finlands kommuner. I den aktiva, tvåspråkiga kommunen är arbetskraften exceptionellt välutbildad, och huvudstadsregionens hela köpkraft ligger ett stenkast bort. Även Sibbos läge är särskilt förmånligt – i närheten ligger såväl Nordsjö hamn och Helsingfors-Vanda flygplats som motorvägarna till Lahtis och Borgå. Smidiga trafikförbindelser till Ryssland och Baltikum öppnar dörrarna till internationell expansion.

Bekanta dig med företagsområden i Sibbo

Box

Box arbetsplatsområde är cirka 30 hektar stort och ligger vid gränsen mellan Sibbo och Borgå öster om Söderkulla tätort, nära oljehamnen i Sköldvik. Området angränsar till gränsen till Borgå, Borgåleden, Nya Borgåvägen samt Sköldviksvägen. Avståndet från området till Box by är cirka en kilometer, Söderkulla centrum 8,5 kilometer och Nickby centrum 16 kilometer. Ring III ligger på cirka 20 minuters avstånd västerut.

Bekanta dig med området

Reservering av tomter samt förfrågningar

För information om tomternas reservationsstatus, vänligen kontakta antingen tomtchefen (kontaktuppgifter nedan) eller näringslivschefen:

Näringslivschef Katri Roivainen
katri.roivainen@sibbo.fi
tfn 040 191 4465

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post.
Ansökan ska innehålla följande information:

  • vilken tomt ni vill reservera
  • information om företaget och dess nyckeltal
  • en preliminär (verbal) beskrivning av projektplanen som ska genomföras på den reserverade tomten
  • information om de parter som deltar i projektet
  • en preliminär tidtabell för projektet

Tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi
tfn 040 191 4359

Välkommen att bli företagare i Sibbo!

Sibbo erbjuder sina företagare strålande möjligheter att bilda nätverk, gå ut på de internationella marknaderna och skapa framgång i en havsnära miljö med stark influens av huvudstadsregionen. En smidig kommunorganisation samt flexibel och individuell betjäning jämnar vägen och ger mervärde för ny näringsverksamhet.

Söderkulla företagspark, Box, Bastukärr och Lönnbacka bildar ett växande nätverk av arbetsplats- och industriområden i Sibbo, där det är lätt att utveckla affärsverksamheten både nationellt och globalt.