Adressättning

Postlådor

När planen färdigställs på detaljplaneområden anges de nya tomterna riktgivande adressnummer. Adressen fastställs i samband med att ett bygglov beviljas för tomten. Adressnumreringen ska vara i skick senast vid ibruktagningssynen. Adressen på hörntomterna fastställs oftast enligt den väg som används för infart till tomten. Adresserna kan dock justeras ifall omständigheterna så kräver.

Adressnumreringen i glesbygden grundar sig på avståndet mellan anslutningen eller byggnaden och vägens startpunkt. Sibbo använder sig av ett 10-system, där man först mäter avståndet mellan byggnaden och vägens startpunkt och lämnar därefter bort sista numret av resultatet. Vägar i glesbygden ges ett namn på begäran. Förutsättningen är att det finns minst två bebodda fastigheter längs vägen. För att ett namn ska kunna godkännas ska det vara lätt att skilja åt från andra vägnamn inom Östra och Mellersta Nylands nödcentrals område. Det är önskvärt att ansökan förses med namnförslag. Namnkommittén behandlar namnförslaget på sitt möte och ger ett förslag om vägens namn till kommunen. Det är dock tomtchefen som sist och slutligen bestämmer om namnet passar ihop med det övriga namnbeståndet i området.

Sibbo kommun har hittills gett adresser bara för byggnader på fastlandet. Arbetet för att fastställa adresser i skärgården pågår för tillfället. Adresserna tas i bruk stegvis inom de närmaste åren i samband med att revideringsarbetet av byggnads- och lägenhetsregistret framskrider.

Kommunen meddelar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om de nya adresserna, och den vidarebefordrar därefter uppgifterna till övriga myndigheter.

Kommunen upprätthåller en egen guidekarta som innehåller information om vägar och adressnummer inom Sibbo kommun. Andra aktörer såsom Google eller tillverkare av bilnavigatörer ansvarar själva för uppdateringen av sina kartor.

Vid flytten från en bostad till en annan ska invånaren själv göra en flyttanmälan för att uppdatera sina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, posten och övriga myndigheter.

Gör så här

Om du vill fråga något angående adressen till din egen fastighet, ta kontakt med kommunens Mätnings- och fastighetsenhet antingen per telefon eller genom att skicka e-post.

För vem och på vilka villkor

Fastställandet av ett vägnamn förutsätter att det finns minst två bebodda fastigheter längs vägen. För att ett namn ska kunna godkännas ska det vara lätt att skilja åt från andra vägnamn inom Östra och Mellersta Nylands nödcentrals område. Det är önskvärt att ansökan förses med namnförslag, men kommunen fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida namnet passar ihop med det övriga namnbeståndet i området.

Betalningsinformation