Lokalitetsförvaltning

Enheten Lokalitetsförvaltning är ansvarig för kommunens lokaliteter och lagerbyggnader. Bland annat alla skolor, daghem, idrottsanläggningar, hälsostationer, ungdomslokaler och kulturbyggnader hör till ovan nämnda byggnader. Kommunen äger totalt cirka 100 byggnader. Därtill svarar enheten Lokalitetsförvaltning även för fastigheter som kommunen hyr av utomstående hyresvärdar.

Till Lokalitetsförvaltningens tjänster hör förvaltning förknippad med byggnaderna, kundbetjäning, fastighetsskötsel, husteknik, städning, reparationstjänster och byggherreverksamhet. Våra kunder är bl.a. kommunens interna och externa lokalhyresgäster samt kommuninvånare.

Du kan skicka allmänna frågor gällande enhetens verksamhet eller kundtjänst till e-postadressen toimitilat@sipoo.fi. Du hittar kontaktuppgifter enligt tjänst för de ansvariga personerna i nedanstående menyer.