Sibbo gymnasium

Sibbo gymnasium är det svenskspråkiga gymnasiet i Sibbo med ca. 150 studeranden. Vi har en trivsam och trevlig studiemiljö. Vi strävar efter att främja jämlikhet, samhörighetskänsla och aktivt deltagande i hållbar utveckling. Våra studerande erbjuds moderna, mångsidiga och inspirerande undervisningsmetoder.

Välkommen att studera hos oss!

Sibbo gymnasium tackar för stipendierna (2023)

För. Granatenhjelm rf
Sapori d’Italia
Sparbanksstiftelsen i Sibbo / Aktia Bank
Sibbo företagare rf
Lions Club Sibbo-Sipoo
Föreningen Pohjola Norden i Sibbo
Pohjola-Norden
Varuboden – Osla
Tyska ambassaden
Sibbo Naturskyddare rf
K.Hartwall Oy Ab
Lival Oy Ab
VisitEDUfinn Ltd
Sibbo Bokhandel
Sipoon Syke
Sibbo trädgårdsodlare rf
Östnyland
Hufvudstadsbladet
Svenska Studiefonden /Brita Maria Renlunds stiftelse
Sipoon Sanomat
Stipendiefond N-E Mickos
Svergiekontakt i Finland r.f
Natur och miljö