Sibbo gymnasium

Sibbo gymnasium är det svenskspråkiga gymnasiet i Sibbo med ca. 150 studeranden. Vi har en trivsam och trevlig studiemiljö. Vi strävar efter att främja jämlikhet, samhörighetskänsla och aktivt deltagande i hållbar utveckling. Våra studerande erbjuds moderna, mångsidiga och inspirerande undervisningsmetoder.

Välkommen att studera hos oss!

Sibbo gymnasium tackar för stipendierna (2022)

För. Granatenhjelm rf
Östnylands Andelsbank
Sparbanksstiftelsen i Sibbo / Aktia Bank
Sibbo företagare rf
Lions Club Sibbo-Sipoo
Föreningen Pohjola – Norden i Sibbo
Pohjola – Norden
Varuboden – Osla
Spanska ambassaden
Sibbo Naturskyddare rf
K.Hartwall Oy Ab
Lival Oy Ab
Sibbo-Pornainen Rotary Club
Sibbo Bokhandel
Sipoon Syke
Sibbo trädgårdsodlare rf
Östnyland
Hufvudstadsbladet
Svenska Studiefonden /Brita Maria Renlunds stiftelse
Nordea
Sibbo gymnasium
Stipendiefond N-E Mickos
Svergiekontakt i Finland r.f
Natur och miljö