Rådgivning för företagare

Sibbo kommun erbjuder rådgivning för företagare och personer som ämnar bli företagare. Tjänsten produceras i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke).

Keuke hjälper dig bland annat vid följande:

  • Starta ett nytt företag (finansiell rådgivning och bidrag för nya företagare)
  • Företagsutveckling (ekonomi, finansiering, försäljning och marknadsföring, produkt- och tjänsteutveckling, personalfrågor, nätverksbyggande)
  • Företagsplacering (etableringsrådgivning, information om lokaler och företagstomter)
  • Tillväxt och internationalisering (planering av tillväxten, att leda och finansiera tillväxten)
  • Ägarbyten (köp och försäljning av företag, att fortsätta respektive överföra ett företag)
  • Rådgivning i utveckling av personalens kunnande
  • Rådgivning i offentliga upphandlingar
  • Företagsmentorer