Val till Europaparlamentet

I Finland ordnas nästa EU-val i juni 2024. Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren. Från Finland väljs 15 ledamöter in i parlamentet.

De viktigaste datumen

 • Tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16, anmälan om hemmaröstning ska lämnas in
 • Från onsdag till tisdag 29.5.–4.6.2024, förhandsröstning i Finland
 • Från onsdag till lördag 29.5.–1.6.2024, förhandsröstning utomlands
 • Söndagen den 9 juni 2024 kl. 9–20, röstning på valdagen
 • Onsdagen den 12 juni 2024, fastställande av resultatet

Röstningsdagens röstningsställen

 • Paipis, Norra Paipis skola
 • Tallmo, Talman koulu (Tallmo finska skola)
 • Kyrkoby, Sibbo Enter
 • Nickby, Nickby Hjärta
 • Västerskog, Hedåsen
 • Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu)
 • Box, Boxby skola

Fasta förhandsröstningsställen (29.5.–4.6.)

 • Sibbo huvudbibliotek i Nickby, onsdag–fredag kl. 9–18, lördag–söndag kl. 10–18, måndag–tisdag kl. 9–20
 • Söderkulla bibliotek, onsdag–fredag kl. 9–18, lördag–söndag kl. 10–18, måndag–tisdag kl. 9–20

Ambulerande förhandsröstning

 • Hindsby Byagården 29.5. kl. 17–20
 • Borgby branddepå 30.5. kl. 17–20
 • Södra Paipis skola 31.5. kl. 17–20 OBS! Inte tillgänglig
 • Simsalö skola 2.6. kl. 12–15
 • Gesterby branddepå 2.6. kl. 12–15
 • Salpar skola 3.6. kl. 17–20
 • Spjutsund Byarsborg 4.6. kl 17–20.

Gör så här

Läs mer om kommunalval på Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.

För vem och på vilka villkor

Rösträtt

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet i Finland är

a) varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år, och

b) sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och

b1) som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller

b2) som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater, dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där han eller hon bor. En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att han eller hon önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.