Coronavirus

Gör så här vid misstanke om coronavirus

Anvisningarna om coronavirustestning har ändrats (1/2022). THL uppdaterade 13.1.2022 sina anvisningar om coronatestning och karantän i områden där det inte är möjligt att genomföra en heltäckande smittspårning. Sibbos anvisningar nedan har uppdaterats så att de motsvarar THL:s anvisningar och de allmänna anvisningarna i Nyland. Anvisningarna har uppdaterats 21.1.2022 med ändringar i isoleringspraxisen.

Symtom på coronavirusinfektion

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Du kan även fylla i en symtombedömning för coronavirusinfektion på Omaolo.fi. Med symtombedömningen kan man uppskatta sannolikheten för en coronavirusinfektion samt ge råd om vårdbehovet och om hur spridningen av smittan kan förhindras. Gör symtombedömningen på omaolo.fi bakom den här länken. 

Sök dig till coronavirustest

12-åringar och äldre

Sök dig till coronavirustest endast ifall du har symtom som överensstämmer med coronaviruset och

 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering
 • du är gravid
 • du har betydande riskfaktorer för blodpropp (se riskfaktorerna på HUS webbplats)
 • du är en yrkesperson inom social- och hälsovården och arbetar i direkt kund- och patientarbete
 • du arbetar inom omsorgs- eller handikappservice eller
 • en yrkesperson inom hälsovården har gett anvisningar om att söka dig till test

Barn under 12 år

Om ditt barn har symtom som tyder på coronavirusinfektion ska barnet undvika kontakter utanför familjen tills symtomen har lindrats avsevärt och barnet orkar med normala sysslor.

Av barn under 12 år tas ett coronavirustest om de har lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion, och

 • barnet hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering
 • i samma hushåll som barnet bor eller regelbundet träffar personer som fyllt 16 år och som hör till familje- eller närståendekretsen och som inte har fullt vaccinationsskydd* eller som har ett bristfälligt immunskydd mot corona eller
 • om barnets symtom kräver ett test enligt läkarens bedömning

(*har fått två vaccindoser mot coronaviruset eller haft en coronavirusinfektion och fått en vaccindos)

Se på THL:s webbplats hur man ska gå till väga när ett barn har insjuknat i en luftvägsinfektion.

Sök dig till coronavirustest igen om

 • din resultat för första coronavirustestet är svagt positivt

Hemtest för coronavirus

Coronavirusprovtagningen är överbelastad. Om dina symtom är lindriga (såsom snuva eller halsont) och du inte omfattas av laboratoriebekräftade coronavirustest (se ovan: ”Sök dig till coronavirustest”) kan du också göra ett antigenhemstest. Bekanta dig med och läs noggrant anvisningarna för genomförandet av hemtestet och tolkningen av resultatet (se THL:s anvisningar).

Hemtestet är positivt:

Om hemtestet är positivt, stanna hemma och försök undvika alla kontakter utanför hemmet i fem dygn från att symtomen börjat.

Ett positivt resultat av hemtestet behöver inte verifieras med laboratorietest (se THL:s anvisningar), om

 • dina symtom är lindriga och inte kräver kontakt med hälso- och sjukvården
 • du inte hör till riskgrupperna (se Sök dig till coronavirustest ovan)
 • du inte behöver ett intyg över en insjuknad coronasjukdom för coronapasset (coronapasset visar endast en coronavirusinfektion som verifierats med ett test inom hälso- och sjukvården).

Hemtestet är negativt

Om ditt hemtest är negativt och du har symtom lönar det sig att upprepa testet flera dagar i följd eller med två dagars mellanrum.

Det negativa resultatet av hemtestet innebär inte att inkubationstiden för coronaviruset inte kan vara på gång, och sjukdomen kan konstateras senare. Det är viktigt att undvika kontakter i minst fem dygn om du har symtom, även om ditt hemtest är negativt. Om symtomen varar längre än tre dygn rekommenderar vi att du undviker kontakter tills du varit symtomfri i minst två dygn.
Ett negativt resultat av hemtestet befriar inte från isolering eller karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare.

Om du har exponerats

Följ de myndighetsanvisningar du fått om du har satts i karantän på grund av exponering av coronavirus.

Om du bor i samma hushåll som den som gjort ett positivt hemtest eller bor eller annars haft nära kontakt med den som fått ett positivt resultat i ett test inom hälso- och sjukvården:

 • Undvik i mån av möjlighet kontakter utanför hemmet tills det gått fem dygn sedan symtomen hos den insjuknade person började. Om flera familjemedlemmar insjuknar räknas fem dygn från att symtomen börjat hos den som insjuknat sist.
 • Använd munskydd utanför hemmet.
 • Arbeta på distans om det är möjligt. Om du är helt symtomfri kan du gå till jobbet med munskydd. Undvik kontakter i mån av möjlighet.
 • Ett symtomfritt barn kan gå i skola eller daghem när det har fått fem dygn sedan symtomen hos en insjuknad familjemedlem började.

 

Tidsbokning till coronavirustest

Obs! Det finns inte coronaprovtagning i Sibbo. Coronateststationen i Sibbo stängdes fr.o.m. den 1 Maj 2022. Provtagningsställen för coronavirus på hus.fi. 

Alternativ 1: Boka en tid via Coronaguiden

Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. Efter att ha svarat på Coronaguidensfrågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa.

Alternativ 2: Ring och boka en tid

Må-fr kl. 8–16 Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001.

Intyg över resultat från HUS coronatest

Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska för ett negativt resultat från coronatest i tjänsten Koronatietoni.fi (tjänsten fungerar tillsvidare endast på finska). För att skriva in dig i tjänsten krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Meddela om eventuella exponerade personer

HUS har öppnat en tjänst på webbplatsen Mincoronainfo.fi där den som smittats av coronaviruset själv kan registrera eventuella exponerade personer och på så sätt påskynda smittspårarnas arbete.

Fick du meddelande om coronavirussmitta? Du kan påskynda smittspårningen genom att själv meddela om eventuella exponerade personer. Gör en anmälan: MinCoronainfo.fi.

 

Information om antalet insjuknade och situationsbilden

Institutet för välfärd och hälsa THL publicerar information om bekräftade coronavirusfall också kommunvis i sin tjänst. Applikationen innehåller den aktuella informationen om antalet insjuknade i Sibbo och även uppgifter om antalet utförda tester enligt sjukvårdsdistrikt. Du hittar THL:s tjänst bakom den här länken. 

THL uppdaterar även situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.