Coronavirus

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Där finns också information om covid-19 och om vaccination.

Gå till välfärdsområdets webbplats

Symtom på coronavirusinfektion

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Du kan även fylla i en symtombedömning för coronavirusinfektion på Omaolo.fi. Med symtombedömningen kan man uppskatta sannolikheten för en coronavirusinfektion samt ge råd om vårdbehovet och om hur spridningen av smittan kan förhindras. Gör symtombedömningen på omaolo.fi bakom den här länken. 

Tidsbokning till coronavirustest

Alternativ 1: Boka en tid via Coronaguiden

Alternativ 2: Ring och boka en tid

Må-fr kl. 8–16 Sibbo hälsocentral, tfn 019 5600 600.

Information om situationsbilden och anvisningar

Institutet för välfärd och hälsa THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.