Framlagda gatu- och parkplaner

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.

Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Framlagda gatu- och parkplaner

De första utkasten till gatu- och parkplanerna för Nickby gårds centrum

Förslagen till gatuplanerna för gatorna Nickby gårdsvägen, Norrskogsvägen och Klockarvägen samt förslagen till parkplanerna för Norrskvären och Kvarnränneparken i Nickby gårds centrum hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 20.6–14.8.2024.

Bilaga 1 Utkast till gatuplan, sammanställningsritning

Bilaga 2 Utkast till gatuplan, Norrskogvägen

Bilaga 3 Utkast till gatuplan, Nickby gårdsvägen

Bilaga 4 Utkast till gatuplan, Klockarvägen

Bilaga 5 Planbeskrivning, Nickby gårds centrum (på finska)

 

Läsa mer om bygg- och utvecklingsprojekt från denna länk.