Framlagda gatu- och parkplaner

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.

Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Framlagda gatu- och parkplaner

  • Förslaget till gatuplanen för gatorna som ingår i detaljplanen S20 Söderkulla Gård hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 28.9 – 12.10.2023. Gatuplaner: S20 Söderkulla Gård

 

Läsa mer om bygg- och utvecklingsprojekt från denna länk.