Lov för byggande

För att bygga en byggnad, en utbyggnad eller vidta någon annan byggnadsåtgärd behövs nästa alltid tillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Angående ansökan kan du vid behov få råd av Sibbo kommuns lovberedare.

BERÄKNAD HANDLÄGGNINGSTID FÖR ANSÖKNINGAR OM AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV OCH ANSÖKNINGAR OM UNDANTAG (STRANDBYGGANDE), 2.5.2022

Handläggningen av ansökningar om avgörande som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag är överbelastad till följd av det ovanligt stora antalet ansökningar och bristen på resurser. Arbetet med att förkorta ansökningskön inleds från och med de äldsta ansökningarna – med hjälp av en konsult. Eftersom situationen för handläggningen och handläggarna är exceptionell är det fortfarande svårt att bedöma handläggningstiden i detta skede. Handläggningstiden för de äldsta ansökningarna kommer att överskrida ett år. Vi tror dock att handläggningstakten försnabbas när kön blir kortare.

Vi informerar om förkortningen av den beräknade handläggningstiden på vår webbplats. Vi ber om ursäkt för den långa handläggningstiden – och ber om ert tålamod!