Lov för byggande

För att bygga en byggnad, en utbyggnad eller vidta någon annan byggnadsåtgärd behövs nästa alltid tillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Angående ansökan kan du vid behov få råd av Sibbo kommuns lovberedare.