Lov för byggande

För att bygga en byggnad, en utbyggnad eller vidta någon annan byggnadsåtgärd behövs nästa alltid tillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Angående ansökan kan du vid behov få råd av Sibbo kommuns lovberedare.

Sibbo kommuns detaljerade anvisning för sökande av bygglov hittar ni via denna länk:

Bygglovsprocessen beskriver olika skeden i lovansökan samt byggarbetenas övervakning fram till byggnadens ibruktagning.