Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor som ofta ställs till oss. Om du inte hittar ett svar till din fråga kan du kontakta vår kundservice via chatten. Om du vill ha ett svar kan du lämna in respons eller en kontaktbegäran via webbtjänsten Mina tjänster.

Bild: Emil Widlund

Arbete

 

Boende

När kopplas elen till mitt nya hem?

Elen kopplas samma dag som elavtalet träder i kraft.

Vad kan man göra om man ser illdåd, våld eller narkotikahandel i Sibbo?

Vi alla kan påverka säkerheten i Sibbo. Om du märker försäljning av droger, ring omedelbart 112! Om du ser illdåd, våld eller dylikt ring 112. Begäran som är adresserad till polisens förebyggande verksamhet och som inte kräver direkt ingripande kan skickas till adressen ennaltaestavatoiminta.ita-uusimaa@poliisi.fi .

Hur kan jag få infotextmeddelanden om avbrott i vattendistributionen?

Du kan beställa infotextmeddelanden som Sibbo Vatten skickar till sina kunder genom att logga in till varningstjänsten UMS. UMS-tjänsten används för att informera kunderna om avbrott i vattendistributionen. Kunder vars uppgifter finns i systemet och vars telefonabonnemang är registrerat på avbrottsområdet får ett textmeddelande när ett avbrott inträffar. Läs mera om beställningen och textmeddelanden här. 

Business Sipoo

 

Byggande

Får jag fälla ett träd på min egen gård?

Då något av följande villkor uppfylls behövs inte tillstånd för att fälla träd:

  1. Med ett godkänt bygglov är det tillåtet att fälla träd som hamnar under byggnader och passage.
  2. Träd som ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar.
  3. Träd vars stamdiameter på en meters höjd är högst 10 cm.

Information om tillstånd för miljöåtgärder i sibbo.fi

Demokrati

 

Fritid och unga

Kan jag skriva ut papper i biblioteket?

Ja. Utskrifterna är avgiftsbelagda.

Kan jag betala en del av Sibbo instituts kursavgift med Smartum sedlar?

Ja. Läs mera om det här och andra frågor och svar angående Sibbo institut på institutets frågor och svar – sida. 

Gator och trafik

Vem ska jag meddela om en trasig gatulampa?

Om du lägger märke till att en gatulampa inte fungerar eller är sönder eller att belysningen på något annat sätt inte fungerar ändamålsenligt, meddela Nylands Nätbyggnad Ab om det per e-post katuvaloviat.sipoo@uvr.fi. Kom vänligen ihåg att nämna vilken kommun saker gäller samt gatuadressen och hurdant fel det är fråga om.

Vem ansvarar för vinterunderhåll av vägar och allmänna områden?

Vinterunderhållet i Sibbo kommun har utlokaliserats till flera utomstående aktörer. Du hittar underhållsföretagens kontaktuppgifter på webbplatsen sibbo.fi.

Var kan jag ladda mitt HRT-kort?

I Sibbo kan du ladda HRT-kortet på kommunens kundbetjäningsställen i huvudbiblioteket i Nickby, respektive i Söderkulla bibliotek.

Var kan jag skaffa Matkahuoltos resekort?

I Sibbo går det inte att köpa Matkahuoltos resekort. Närmaste betjäningspunkter där det är möjligt att köpa ett kort finns i Borgnäs, Borgå, Träskända och Nurmijärvi.

 

Kartor och geodata

 

Miljö och djur

Var hittar jag information om kvaliteten på badvattnet?

Den mest aktuella informationen om vattnets kvalitet vid allmänna badstränder hittar du på adressen borga.fi/badvatten. Miljöhälsovården i Borgå stad övervakar badvattnets kvalitet Sibbo. Sibbo kommun publicerar information om eventuella avvikelser i badsträndernas vattenkvalitet på sin webbplats.

Kan man förbjuda vattenskoter i skärgården?

Man kan ansöka om förbud och begränsningar för sjötrafiken hos Traficom. Vissa delar av Sibbo skärgård har hastighetsbegränsningar för sjötrafiken. Mellan Björkholmen och Prästholmen är det förbjudet att orsaka svall.

Var kan jag lämna avfall från skärgården?

Avfallet tas emot vid blandavfallsstationerna. I skärgården har fastigheter som används för boende året runt, samt sommarstugor två alternativ: att föra avfallet till blandavfallspunkten mot betalning eller att ansluta sig till båtinsamlingen av hushållsavfall. Båtinsamlingen fungerar i Sibbo inre skärgård.

Vem ansvarar för underhåll av lekparker?

Enheten Gator och grönområden ansvarar för underhållet av lekparker.
Parker- och grönområden / kontaktuppgifter – Sibbo – Sipoo

Finns det en veterinär i Sibbo?

Borgå stads veterinär har mottagning i Nickby i Sibbo. Mottagningen är öppen på vardagar under kontorstid.

 

Organisation

Var ligger Sockengården?

Nya Sockengården finns utanför Nickby centrum på adressen Klockarbackavägen 2.

Till vem ska jag anmäla vandalism på kommunens fastigheter?

Anmäl vandalism till kommunens tekniska jour, tfn 050 55 44 538 (dygnet runt).
Teknisk jour 24/7 – Sibbo – Sipoo

Vem uppdaterar kommunens webbsidor?

Kommunens enheter ansvarar för uppdateringen av webbplatser inom sina respektive verksamhetsområden. Kommunens informatör ansvarar för webbplatsen som en helhet.

 

Planläggning och utveckling

Hur beställer jag ett utdrag ur detaljplanen?

Du kan beställa ett utdrag ur detaljplanen från här.

 

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Hur kan mitt barn byta daghem?

Du kan ansöka om daghemsbyte genom en ansökan i eDaisy. Mera information hittar du i sidan ”Ansökan till kommunal småbarnspedagogik”.

Utbildning

Hur får mitt barn vegetarisk mat i skolan?

Om en elev på lågstadiet vill ha vegetarisk mat behöver hen ett intyg av antingen en läkare eller en hälsovårdare. Intyget ska skickas till skolköket. På högstadiet och på andra stadiet erbjuds alla elever även vegetarisk mat.

 

Visit Sibbo