Naturvård

Naturvården baserar sig på naturvårdslagen (1096/1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald samt att vårda naturens skönhet och landskapets värde. Till de viktigaste sätten för bedrivande av naturskydd hör fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd för naturtyper och arter.

Det finns sammanlagt 58 naturskyddsområden i Sibbo, 50 av dem finns på fastlandet och resten på öar utan vägförbindelse. Det första naturskyddsområdet i Sibbo grundades 1956 då Molnträsk fredades. Sedan dess har naturskyddsområden grundats i rätt jämn takt.

Privatpersoner kan ansöka om att ett naturskyddsområde inrättas på deras markområden och NTM -centralen i Nyland fattar beslutet om att området ska fredas. Naturskyddsminnesmärken fredas på ägarens initiativ genom beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun.

 

En främmande art får inte hållas, födas upp eller odlas, planteras, sås eller på annat motsvarande sätt behandlas så att den kan komma ut i miljön (Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 1709/2015) får