Lediga arbetsplatser och rekrytering

Bild: Emil Widlund

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö.

I det starkt växande Sibbo kan hela personalen vara med och utveckla och förnya kommunens verksamhet och verksamhetsformer. Högklassiga, kundinriktad service och föregångarattittyd i kommunen utgör grunden för utvecklingen. Arbetet i Sibbo kommun erbjuder en möjlighet att anta nya och intressanta utmaningar, vara med och utveckla den växande kommunen, lära sig nya saker och få ännu mera omväxlande arbetsuppgifter.

En så omfattande utveckling och förnyelse kan vi inte genomföra utan en sakkunnig personal och därför satsar vi på arbetsgemenskapens trivsel och välbefinnanden.

Genom att söka en ledig arbetsplats hos oss, vilken också intresserad dig, kan också du få en chans att komma med och utveckla Sibbo.

Gör så här

Om du är intresserad av att jobba inom Sibbo kommun, kan du lämna in en arbetsplatsansökan via Kommunrekry.

Om du har frågor, kontakta rekry@sibbo.fi.