Sibbo Vatten

Sibbo Vatten tar hand om vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde.

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till invånarna i Sibbo och Östersundom i Helsingfors samt avleder avloppsvatten till Viksbacka avloppsreningsverk för rening. Vi svarar för byggande, underhåll och sanering av vattenlednings- och avloppsnätet.