Regional planering

Sibbo hör till Nylands förbunds område.

Etapplandskapsplan 2 för Nyland Östersundomområdet har vunnit laga kraft. Kungörelsen om godkännandet av Nylands etapplandskapsplan 2 för Nyland Östersundomområdet kan ses här.