Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Välkommen till sidorna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning!

I Sibbo ordnas småbarnspedagogik vid daghem, i familjedagvård och som öppen småbarnspedagogisk verksamhet såsom klubb- och lekverksamhet. Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik.

I Sibbo ordnas förskoleundervisningen antingen i daghemmet eller i skolan. Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som sker året innan barnets läroplikt börjar. Inom förskoleundervisningen används pedagogiska metoder som lämpar sig för småbarnspedagogik och barnets intressen respekteras i undervisningen. Olika former av lek ingår i förskoleundervisningens verksamhet.