Planläggning och utveckling

Genom planläggningen skapas förutsättningar för kommunens utveckling och uppbyggandet av en god livsmiljö. När planer utarbetas planerar man bl.a. bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik.

I Sibbo bygger man också mycket nytt samtidigt som det gamla underhålls och grundrenoveras. Vi anser det viktigt att producera tjänster av hög kvalitet för alla Sibbobor och bygga en trivsam miljö för kommuninvånarna.

Här hittar du information om planläggningen samt om byggnads- och utvecklingsprojekt som är under arbete i Sibbo.

Bild: Muuan Oy

Illustration: Muuan Oy. Gatuvy i Trä-Tallmo.

Planläggning och övriga planer

Andra länkar