Bygglovsprocessen

Enligt finsk lag kräver byggandet lov. Byggnadstillsynen ger råd då man ansöker om olika tillstånd, som behövs vid byggande, handlägger och beviljar nödvändiga tillstånd samt sköter om myndighetssynerna ända till slutsynen. Vårt mål är att möjliggöra en bra och trygg byggd miljö då planer förverkligas. Samtidigt vill vi trygga byggarnas och deras grannars rättsskydd.

I Sibbo sker hela tillståndsprocessen i en elektronisk tjänst Lupapiste.fi allt från rådgivning, lovansökan och beslut ända till synerna, som hålls under byggskedet.