Vinterunderhåll av gator och allmänna områden

Ansvaren för vinterunderhållet av Sibbo kommuns planområden

• Vinterunderhållet av planområdena Sibbo Ådal, Myras och Nickby gård sköts av T:mi Bo Wikstedt.

• Sibbo kommun ansvarar för vinterunderhållet i Nickby centrum, Storkärr, Tallmo och Bastukärr och det sköts med kommunens egen utrustning.

• Vinterunderhållet av planområdena Söderkulla (med undantag av Hassellunden), Tasträsk och Hansas sköts av Urakointi H.M.T. Oy.

• Vinterunderhållet av planområdet Hassellunden sköts av Urakointi H.M.T. Oy.

• Vinterunderhållet av planområdet Eriksnäs sköts av Urakointi H.M.T. Oy.

• Vinterunderhållet av planområdet Storören (Sibbostrands bostadsområde) sköts av T:mi Carl-Gustav Söderling.

Underhållet av allmänna vägar

NTM-centralen i Nyland ansvarar för underhållet av allmänna vägar. Respons om allmänna vägar kan ges via Trafikens kundservice.

Problem som äventyrar trafiken kan anmälas direkt till Vägtrafikantlinjen genom att ringa 0200 2100.

Fastighetsägarnas ansvar för underhållet

Fastighetsägaren ansvarar för byggandet och underhållet av en anslutning till tomten i enlighet med bygglovet. Ägaren ansvarar till exempel för röjningen av snö som samlas då gatan plogas.

Fastighetsägaren ansvarar även vid behov för vägtrummorna på tomten eller under tomtanslutningen och för öppnandet av dem.

Gör så här

I frågor som rör vinterunderhållet, kontakta direkt det företag som ansvarar för området.

Det effektivaste sättet att ge respons på vinterunderhållet som sköts med kommunens egen utrustning är att kontakta oss via den anonyma responskanalen längst ner på sidan.

Du kan också ge respons via webbtjänsten Mina tjänster. Vi kan endast svara på respons som lämnats in via Mina tjänster.

E-tjänst