Vinterunderhåll av gator och allmänna områden

Du kan ge respons eller göra en felanmälan om underhållet av gator och allmänna områden.

Vinterunderhållet på Sibbo kommuns planeområden sköts av följande:

  • Vinterunderhållet i Ådalen och på Nickby Gårds planeområden sköts av T:mi Bo Wikstedt .
  • Nickby centrum och Storkärr samt Tallmo och Bastukärrs områden som är belägna på kommunens planeområden sköts med kommunens egen utrustning. Som kontaktperson för underhållsarbetet fungerar kommunens områdesmästare.
  • På Myras planeområde sköts vinterunderhållet av T:mi Bo Wikstedt.
  • Vinterunderhållet av Söderkulla (med undantag av Hassellunden), Tasträsk och Hansas planeområden sjöts av YIT Suomi Oy.
  • Vinterunderhållet av Hassellundens planeområde sköts av Huhdanoja Oy.
  • Vinterunderhållet av Eriksnäs planeområde sköts av Christoffer Lindberg.
  • Storörens (Sibbostrand) planeområdes vinterunderhåll sköts av T:mi Carl-Gustav Söderling.

Underhållet av allmänna vägar hör till NTM-centralen i Nyland. (Trafikens Kundservice)

Gör så här

I frågor som rör vinterunderhåll kan du kontakta det företag som ansvarar för området direkt.