Ansiktsmasker

Användning av ansiktsmasker

THL:s allmänna rekommendation om munskydd för medborgare har slopats med tre undantag. THL rekommenderar fortsatt användning av munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel

  • för personer som söker sig till vård eller test på grund av misstanke om corona
  • för personer med symtom på luftvägsinfektion, men som måste röra sig utanför hemmet
  • för personer som vet att de har exponerats för coronaviruset (t.ex. smittor har konstaterats i familjen) och som inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

Trots uppdateringen av rekommendationen kan var och en enligt eget övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika närkontakter.

Läs mera på THL:s webbplats om hur du kan skydda dig själv och dina närstående mot coronaviruset och dess varianter.

Ansiktsmasker till mindre bemedlade

Sibbo delar ut munskydd till mindre bemedlade invånare. Munskydden är avsedda för invånare som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa dem själva, och som behöver munskydd. Andra invånare ska själva skaffa och betala sina munskydd. Vid utdelningen av munskydden frågas inte efter inkomster utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker.

Utdelningsställen för ansiktsmasker till mindre bemedlade i Sibbo

SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2
SibboInfo Söderkulla, Amiralsvägen 2

 

Senast uppdaterad 07.11.2023