Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Välkommen till Sibbos förnyade webbplats!

Vad söker du i dag?

I vilken riktning borde Sibbo utvecklas?

Du kan nu påverka de framtida riktlinjerna för Sibbo genom att framföra dina synpunkter på nätet före 14.3.2021. Invånarnas synpunkter utnyttjas när fullmäktige som väljs vid kommunalvalet beslutar om Sibbos strategi för de kommande åren.

Klicka här för att påverka Sibbos framtid. 

Evenemang