Välkommen till Sibbos webbtjänst!

Sibbo är härligt nära till naturen – till skog, sjöar, klippor och betesmarker. De natursköna vyerna och det unika läget lockar nya invånare och turister till kommunen. Här kan du njuta av såväl lugnet på landet som av huvudstadsregionens hetsiga puls.

Sibbo är en energisk kommun med välfungerande tjänster. Utbildningstjänsterna, dagvården och hälsovårdstjänsterna är av hög kvalitet och lätt tillgängliga. Tack vare de goda trafikförbindelserna kan man även smidigt pendla till närliggande orter.

Kom och börja din dag på skogsstigen!

Tjänster

 

Rösta vid välfärdsområdesvalet

Förhandsröstning i Finlands första välfärdsområdesvalet är på gång 12.–18.1.2022. Den egentliga valdagen för välfärdsområdesvalet är den 23 januari 2022.

Vid välfärdsområdesval väljer man välfärdsområdesfullmäktige, som utövar den högsta beslutanderätten i Östra Nylands välfärdsområde. De fullmäktigeledamöter som nu väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas tjänster från och med ingången av 2023.

Läs mera om välfärdsområdesvalet

Kom och jobba med oss!

Arbetet i Sibbo kommun erbjuder en möjlighet att anta nya och intressanta utmaningar, vara med och utveckla den växande kommunen, lära sig nya saker och få ännu mera omväxlande arbetsuppgifter.

Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser

Evenemang