Torg och försäljningsplatser

Det finns två torg i Sibbo, ett i Nickby och ett i Söderkulla.

Försäljningsplatserna är dag-, månads- och årsplatser och de kan hyras enligt gällande prislista.

Gör så här

Försäljningsplatser kan reserveras per e-post eller per telefon av den torgansvarige.

Avgifterna för försäljningsplasterna (platsens storlek 4 x 4 m):

  • Dagplats 10 euro (inkl. moms 24 %)
  • Månadsplats 40 euro (inkl. moms 24 %)
  • Årsplats 250 euro (inkl. moms 24 %)

Länkar