Byggnadsordningen

Byggnadsordningen i Sibbo kommun

Komplettering av byggnadsordningen med en bestämmelse om sidobostäder, förslaget skall hållas framlagd under tiden 12.3.-12.4.2021.