Byggnadsordningen

Byggnadsordningen i Sibbo kommun

Fullmäktige har godkänt byggnadsordningens förändring 14.6.2021 och det har besvärats över beslutet om godkännande.