Byggande

Välkommen att bygga i Sibbo!
Byggnadstillsynen övervakar byggandet samt den byggda miljön. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa en positiv bild av kommunen och en trivsam livsmiljö samt se till att de tekniska byggbestämmelserna följs och att planläggningen genomförs.
Instruktioner och rådgivning för byggandet.

Inventering av fastighetsuppgifter 2.5.2022
Sibbo kommun utreder i maj 2022 läget för fastighets- och byggnadsuppgifterna i samarbete med en konsult, PwC/PricewaterhouseCoopers Oy. Syftet med arbetet är att uppdatera Sibbo kommuns byggnadsregister, byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet och Skatteförvaltningens register. Inventeringen genomförs i två områden som definieras av konsulten: Vanikko-Tallmo och Spjutsund-Näset. Inventeringen av fastighetsdata omfattar en granskning av byggnadernas läge på tomten, fastighetens adress, yttre mått, avsedd användning och annan grundläggande information om byggnaderna.

Arbetet kräver ingen närvaro av fastighetsägaren eller någon separat kontakt från er sida. Inventerarna identifierar sig när de anländer till fastigheten, gör inventeringen och lämnar en lapp i brevlådan för dem som inte är närvarande.

Tilläggsuppgifter om ärendet ger:
Paula Kling
Sibbo kommun, Byggnadstillsynen
tfn 040 191 4367
paula.kling@sipoo.fi