Byggande

Välkommen att bygga i Sibbo!
Byggnadstillsynen övervakar byggandet samt den byggda miljön. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa en positiv bild av kommunen och en trivsam livsmiljö samt se till att de tekniska byggbestämmelserna följs och att planläggningen genomförs.
Instruktioner och rådgivning för byggandet.