Skatteprocenter, ekonomi och taxor

Skatteprocenter

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2023 är 6,61 %.

Fastighetsskatteprocenterna för år 2023:

  • allmän fastighetsskatteprocent 1,00 %
  • fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,50 %
  • fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,10 %
  • procentsats för obebyggd byggplats 6,00 %

Taxor och avgifter

Här nedan har vi samlat information om taxor och avgifter som Sibbo kommun tar ut för olika tjänster och åtgärder.

Gör så här

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med taxor och avgifter som kommunen tar ut.