Dataskyddsbeskrivning / Webbtjänsten sibbo.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen, Sibbo kommun
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registrets ansvarsperson

Förvaltningschef

Kontaktperson i registerärenden

Informatör

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

En ”webbkaka” eller ”kaka” är en liten textbaserad datafil som en webbserver skickar till och sparar på användarens dator. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det primära syftet för användningen av kakor är att förbättra besökarnas användarupplevelse och göra den mer personlig samt att analysera och förbättra webbtjänstens funktionalitet och innehåll.

Kakor används för att följa antalet besökare på sidorna samt för att samla övrig information om webbplatsbesökare. Kakor kan användas för att samla in till exempel följande information: webbsidan från vilken du flyttade dig till tjänsten, vilka www-sidor i tjänsten du har besökt och när, vilken webbläsare du använder, resolutionen på din datorskärm och ditt operativsystem samt IP-adressen på din dator, dvs. den Internetadress din dator använder för att skicka och ta emot information.

Användaren kan också tillåta bara nödvändiga kakor. Då skickas inte användarinformationen till tjänsten. Användaren godkänner att en eventuell blockering av kakorna kan dock i vissa tjänster påverka webbtjänstens funktionalitet.

På Sibbo kommuns webbplats sibbo.fi används analysverktyg av två externa serviceproducenter, Siteimprove Analytics och React & Share.

Med hjälp av analysverktygen för kommunen statistik över bland annat antalet besökare, den genomsnittliga tiden besökarna stannar på webbsidorna och de mest populära sidorna samt samlar in anonym kundrespons. Uppgifterna utnyttjas för att utveckla såväl webbtjänsten som kommunens verksamhet och tjänster.

Information som läggs till i kakan vidarebefordras till utomstående tjänsteleverantörer när personen besöker webbtjänsten. Utomstående tjänsteleverantörer producerar användaruppgifter om tjänsten för kommunen. Kommunen kan inte identifiera enskilda besökare med hjälp av den samlade informationen. Besökarinformation eller statistik lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller till utomstående.

Utomstående tjänsteleverantörer kan även lämna ut uppgifter från registret till tredje part om lagen förutsätter det eller om den tredje parten behandlar uppgifterna för utomstående tjänsteleverantörer.

Besökare kan inte ta bort information som förts in i utomstående tjänsteleverantörer men kan, om de så önskar, förhindra att besökarinformationen skickas till tjänsten genom att tillåta enbart nödvändiga kakor.

På webbplatsen sibbo.fi kan besökare lämna in sina personuppgifter via blanketter. Information som samlas via dessa blanketter sparas i registret. Information behandlas för att bemöta de begäranden som personen, dvs. kunden, framfört genom att fylla i blanketten samt för att kunna svara på de meddelanden som emottas via kontaktblanketten och hålla kontakt med de personer som skickat meddelanden.

Uppgifterna sparas med grund i samtycke.

Webbtjänsten Sibbo.fi har innehåll som produceras av utomstående tjänsteleverantörer så som input data (kartor, videor, innehåll på kanaler i sociala medier). Ägarna till dessa kanaler och tjänster är ansvariga för deras integritetsskydd.

Användarna kan dela de separata webbsidornas länkadresser på sociala medier (till exempel Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) genom att klicka på knappen för respektive kanal på sidan. Inga personrelaterade uppgifter överförs till nätverkstjänsterna tillsammans med adresserna.

Webbtjänsten kan innehålla input data eller länkar som leder till webbsidor som upprätthålls av tredje parter. När besökaren följer en länk till en webbsida som upprätthålls av en tredje part använder besökaren inte längre de tjänster som erbjuds av Sibbo kommun. Sibbo kommun ansvarar inte varken för servicen, innehållet eller behandlingen av information som samlas på webbsidor som upprätthålls av tredje parter eller för eventuella skador som orsakas i samband med användningen av dylika webbsidor. Vi rekommenderar att ni bekantar er noggrant med användnings- och dataskyddsvillkoren på webbsidorna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Information som samlas via kakor

 • Information om hur besökarna använder sig av och bläddrar bland webbtjänstens egenskaper
 • Information om webbsidan från vilken besökaren flyttade sig till tjänsten, modell av datorn, enskild identifiering av apparaten och/eller kakan, kanalen som används för samling av information (webbläsare, mobilläsare, applikation), webbläsarens version, IP-adressen, internettjänstleverantören, sessionsidentifieringen, sessionens tidpunkt och längd samt resolutionen på skärmen och operativsystemet.
 • Identifieringen av enskilda besökare görs vanligtvis på grund av kakor eller dylika identifierare.
 • Lokaliseringsdata, såsom koordinater som beräknas med hjälp av GPS- eller WLAN-kontaktpunkter eller mobiltelefonnätets basstationer, ifall besökaren uttryckligen har gett lov för detta.

Personuppgifter som samlas med blanketter (namn, e-postadress, telefonnummer, annan fritt formulerad information

Vem får behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda registret. Information i elektronisk form lagras i system som är skyddade med adekvata skyddsmekanismer. Enbart personer befullmäktigade av registerföraren har tillgång till personuppgifterna. I registret finns ingen information i manuell form.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Personuppgifter lämnas in av den registrerade själv. Den registrerade lämnar in själv de personuppgifter som samlas i blanketten.

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Vi lämnar ut personuppgifter enbart i den utsträckning som är nödvändigt för tredje parter att ha tillgång till de personuppgifter som behandlas för att kunna erbjuda tjänster till Sibbo kommun med hänsyn till de angivna ändamålen som definieras i denna dataskyddsbeskrivning.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Sibbo kommun strävar efter att erbjuda tjänster och behandla personuppgifter på ett sätt som drar nytta av aktörer och tjänster inom EU- eller EES-området. I vissa fall kan kommunens tjänster dock genomföras med hjälp av aktörer, tjänster eller servrar som ligger utanför dessa områden och då kan besökarnas uppgifter överföras mellan länderna. Dylika överföringar kan innefatta utlämning av personuppgifter utanför EU- eller EES-området till länder där lagstiftningen om hur personuppgifter behandlas inte motsvarar den finska lagstiftningen, till exempel till Förenta staterna.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen av personuppgifterna.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi använder både tillfälliga och beständiga kakor (även kallade cookies) i webbtjänsten sibbo.fi. Tillfälliga kakor existerar enbart tills besökaren stänger sin webbläsare. Vi använder även beständiga kakor som existerar för en längre, förutbestämd tid.

Uppgifter som samlats i personuppgiftsregistret lagras enbart under den tid som kan anses vara behövlig med hänsyn till det angivna ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna i registret är skyddade från utomstående med hjälp av olika metoder. Skyddet betyder att:

 • lokalerna och datasystemen är säkra
 • behandlingen av personuppgifter planeras i förväg
 • personalen som behandlar uppgifterna ska ha bevisat kunnande och personuppgiftsbiträden är förbundna med avtal
 • dina uppgifter behandlas alltid i skyddade miljöer
 • Sibbo kommuns all utrustning och alla program är skyddade enligt både kommunens egna och systemleverantörernas datasäkerhetsbestämmelser
 • anställda tilldelas användarrättigheter enbart enligt arbetsuppgifterna och respektive system används med personliga användarnamn och lösenord
 • Sibbo kommun övervakar användarrättigheterna och lösenorden byts regelbundet
 • användarrättigheterna raderas när den anställdas arbetsförhållande tar slut
 • kommunens material i pappersform lagras i låsta utrymmen och arkiveras enligt arkivlagen och -förordningen i mappar speciellt avsedda för arkivbruk
 • uppgifterna lagras enbart under den tid som avses i lagen och de raderas när de inte längre behövs