Kartor och geodata

Kommunen utarbetar och upprätthåller olika slags kartmaterial och elektroniska karttjänster som också kan utnyttjas av våra kunder.

Sibbo kommuns karttjänst och spårkartstjänsten mSki hittar du som separata karttjänster.

Följande tryckta kartor finns också i elektroniskt format:

  • Turistkarta
  • Skärgårdskarta
  • Rivkarta

Du kan beställa och köpa dessa kartprodukter från SibboInfo i Sockengården:

  • Utdrag ur grundkarta
  • Utdrag ur fastighetsregistret
  • Fastighetsregisterkarta
  • Lagfartsbevis
  • Gravitationsbevis

Du kan beställa baskarta i Mina tjänster. Välj "Kartor och geodata" och därifrån "Beställning av baskarta".

Gör så här

Du kan bekanta dig med kartmaterialen på Sibbo kommuns webbplats.

För vem och på vilka villkor

Kartmaterialet på Sibbo kommuns webbplats kan användas fritt.

Betalningsinformation

Du kan se priser för kartmaterial på sidan Priser på kartmaterial.